0

GEO5 software

Výstupy

Definice výstupních protokolů

Všechny programy vytváří automaticky přehledný výstupní protokol, kde lze nalézt všechna vstupní data, mezivýsledky i konečná posouzení. V případě propojení více programů obsahuje výstupní protokol všechny části, případně si může uživatel na stromečku jednoduše odškrtnout, která data tisknout nepotřebuje.

Vytvoření výstupního protokolu (anglicky)

Grafické zařazování obrázků, přílohy, dodatky

Výstupní protokol může obsahovat libovolné množství obrázků. Ty jsou na stromečku zařazeny podle toho, kde se uživatel v okamžiku pořízení obrázku v programu právě nacházel.

Součástí dokumentace mohou být i libovolné přílohy – např. fotografie, PDF soubory atd. V rámci jednoho protokolu může mít tak uživatel kompletní dokumentaci celého projektu.

Použití funkce Dodatky v programech GEO5

Exporty PDF/MS Word

Dokumenty lze přímo tisknout nebo exportovat do formátu PDF, popřípadě otevřít v programu MS Word pro další úpravy.

Anotace

Obrázky mohou obsahovat různá grafická data – např. kóty, šrafy, výplně, popř. lze využít tzv. anotací. Jedná se o grafický editor, který je zabudovaný přímo v programu a umožňuje libovolné doplnění zobrazované kresby – uživatel může např. doplnit popisky, zakreslit stávající objekty atd.

Použití funkce Popisky v programech GEO5

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.