0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kalifornský poměr únosnosti (CBR, IBI)

Kalifornský poměr únosnosti (CBR) nebo okamžitý index únosnosti (IBI) se vypočítají vyjádřením síly na píst pro danou penetraci standardního trnu jako procento standardní síly.

kde:

F

-

síla potřebná k zatlačení trnu do stanovené hloubky ve zkoušené zemině [kN]

Fs

-

standardní síla potřebná k zatlačení trnu do stanovené hloubky v normovém kamenivu (drcený vápenec) [kN]

Hodnoty standardních sil pro normové kamenivo jsou 13,2 kN pro penetraci 2,5 mm a 20 kN pro penetraci 5 mm.

Typy zkoušky:

  • CBR (California Bearing Ratio) - poměr užívaný pro stanovení charakteristik únosnosti směsi, stanovený ihned po zhutnění nebo po době zrání
  • IBI (Immediate bearing index) - okamžitá hodnota CBR bez použití zatěžovacího prstence

Zkoušky stanovení CBR nebo IBI jsou vhodné pro směsi s maximální velikostí částic do 22,4 mm (resp. 31,5 mm dle národní poznámky ČR).

Ukázkový protokol zkoušky CBR

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN 13286-47

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.