0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geovýztuhy

Rám "Geovýztuhy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných geovýztuh. Přidání geovýztuh se provádí v dialogovém okně "Nová geovýztuha". Při zadávání je možné využít funkce mřížky (gridu).

Zadané výztuhy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů. Program používá následný souřadný systém.

Při zadání lze konce výztuh automaticky chytat na terén, libovolné rozhraní nebo na otvor (ostění tunelu). Konce výztuh se v tomto případě automaticky umístí do průsečíku přímky, která je určena zadanými body výztuhy a zvolenou linií. Rozpěru lze také zadat absolutními souřadnicemi.

Geovýztuhy jsou tahové výztužné prvky (geotextilie, geomříže), které jsou definovány počátkem a koncem prvku a jeho tuhostí.

Na rozdíl od kotev resp. rozpěr jsou svázány se sítí konečných prvků po celé jejich délce - nikoliv pouze na okrajích. Zachycení koncových bodů do sítě konečných prvků provádí program automaticky, takže geovýztuha může být zadána  kamkoliv do konstrukce. Podobně jako kotvy nebo rozpěry je modelována tyčovým prvkem s možností přenosu pouze normálové síly. Vzhledem k jejím geometrickým charakteristikám vyžaduje zadání, na rozdíl od kotev, specifikovat tuhost průřezu geovýztuhy vztaženou na 1 metr (stopu) šířky. Tato informace by měla být poskytnuta výrobcem.

Geovýztuhy nelze v dalších fázích budování editovat, lze je pouze odstranit.

Zadání geovýztuhy

Program umožňuje uvažovat působení geovýztuhy i v tlaku - standardně je ale tlačená část výztuhy neuvažována. Tento stav je zachycen na následujícím obrázku, kde jsou zobrazeny tahové normálové sily v aktivní oblasti jednotlivých geovýztuh. Část geovýztuhy, která je namáhaná tlakem, je z výpočtu dočasně vyloučena. Podobně jako u kotev však může být opět automaticky aktivována.

Tahové napětí v geovýztuhách

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.