0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zářez

V rámu "Zářez" se zadává tvar zářezu. Tato funkce umožňuje měnit tvar terénu v rámci fází budování svahu. Lze zadat i více zářezů najednou v tomto případě některé linie zářezu běží z části nad terénem. 

V levé části rámu je umístěna tabulka se seznamem jednotlivých bodů rozhraní. Zadávání rozhraní zářezu je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Zářez nelze zadat v první fázi budování. Zářez nelze také zadat, pokud je již v příslušné fázi zadán násep. V takovém případě je nutné zadat další fázi budování, ve které se zářez zadá, nebo smazat rozhraní náspu.

Zadaná rozhraní zářezu lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zářez"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.