0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Stabilita svahu

Program je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa. Smyková plocha může být kruhová nebo polygonální.

Program lze využít k výpočtu stability např. zářezů, náspů a kotvených opěrných konstrukcí.

Nápověda k programu "Stabilita svahu" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Projekt

Nastavení

Rozhraní

Násep

Zářez

Zeminy

Tuhá tělesa

Přiřazení

Kotvy

Hřebíky

Výztuhy

Stabilizační piloty

Přitížení

Voda

Zemětřesení

Nastavení fáze

Výpočet

Posouzení kotev

  • Teorie k výpočtům v programu "Stabilita svahu":

Napětí v zemině

Stabilizační pilota

Stabilita svahu

Výpočet proudění

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.