Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient vlivu rozšířené paty BETA

Tento součinitel označený β vyjadřuje vliv rozšíření paty piloty, jeho hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu:

(v závislosti na ):

Graf pro určení součinitele β

kde:

H

-

délka piloty [m]

Deq

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

deq

-

ekvivalentní průměr dříku piloty [m]

Pro metodu NBN EN1997-1 je součinitel β interpolován na základě následujícího grafu:

kde:

Db,eq

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

Ds

-

průměr dříku piloty [m]

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.