0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Koeficient vlivu rozšířené paty BETA

Tento součinitel označený β vyjadřuje vliv rozšíření paty piloty, jeho hodnoty jsou uvedeny v následujícím grafu:

(v závislosti na ):

Graf pro určení součinitele β

kde:

H

-

délka piloty [m]

Deq

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

deq

-

ekvivalentní průměr dříku piloty [m]

Pro metodu NBN EN1997-1 je součinitel β interpolován na základě následujícího grafu:

kde:

Db,eq

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

Ds

-

průměr dříku piloty [m]

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.