0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet mezní zatěžovací křivky

Jedním z výstupů programu je pracovní diagram svisle zatížené piloty - mezní zatěžovací křivka, která popisuje závislost mezi svislým zatížením a spočteným sednutím piloty.

Mezní zatěžovací křivka se určí součtem sednutí piloty od síly na patě a na plášti určených podle grafů pro výpočet sedání. Příklad typického tvaru mezní zatěžovací křivky je znázorněn na obrázku.

Mezní zatěžovací křivka

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.