Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet mezní zatěžovací křivky

Jedním z výstupů programu je pracovní diagram svisle zatížené piloty - mezní zatěžovací křivka, která popisuje závislost mezi svislým zatížením a spočteným sednutím piloty.

Mezní zatěžovací křivka se určí součtem sednutí piloty od síly na patě a na plášti určených podle grafů pro výpočet sedání. Příklad typického tvaru mezní zatěžovací křivky je znázorněn na obrázku.

Mezní zatěžovací křivka

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.