0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zvýšený aktivní tlak

Zvýšený aktivní tlak se počítá pomocí součinitele k.

Velikost tlaku se vypočte podle vzorce:

kde:

σr

-

tlak v klidu

σa

-

aktivní zemní tlak

k

-

součinitel zvýšeného aktivního tlaku

Je-li hodnota součinitele k = 1, pak je výsledný tlak roven tlaku v klidu, je-li hodnota k = 0 je výsledný tlak roven tlaku aktivnímu.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.