Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vnitřní klouby

Rám "Vnitřní klouby" obsahuje tabulku se seznamem zadaných vnitřních kloubů. Přidání vnitřních kloubů se provádí v dialogovém okně "Nové vnitřní klouby". V dialogovém okně se zadává číslo linie umístění vnitřního kloubu a typ vnitřního kloubu (volný, pružný).

Vnitřní kloub je okrajová podmínka, která umožňuje přesně modelovat situaci, kdy podél linie mezi dvěma částmi desky je průhyb ve svislém směru na obou stranách hranice identický (vazba), zatímco pootočení kolem os x a y jsou v jednotlivých částech nezávislá. Vnitřní kloub může být předepsán na libovolné linii tvořící hranici mezi dvěma makroprvky. Podmínka pro rotaci kolem linie kloubu může být volná, nebo pružná s tuhostí Kϕ,T.

Zadané nosníky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Vnitřní klouby"

Dialogové okno "Nové vnitřní klouby"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.