0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zadávání

V dialogovém okně "Možnosti", záložce "Zadávání" lze nastavit parametry "Mřížky" a funkcí "Zpět" a "Znovu".

Tato záložka je implementována pouze v programech 2D (MKP, Stabilita svahu, Sedání, Nosník aj.).

Mřížka (Grid)

  • Nastavení definuje počátek a velikost rastru mřížky ve směru x a z

Zobrazit mřížku

  • Zapne / vypne zobrazení mřížky na desktopu

Zarovnávat do mřížky

  • Zapne / vypne "chytání" masky myši zadávání na body mřížky (při posunu myší skáče kursor po nastaveném rastru mřížky - pokud chceme zadat bod mimo rastr, podržíme klávesu "CTRL")

Vodorovné pravítko

  • Zapne / vypne zobrazení vodorovného pravítka  se stupnicí vzdáleností na desktopu

Svislé pravítko

  • Zapne / vypne zobrazení svislého pravítka se stupnicí vzdáleností  na desktopu

Funkce Zpět a Znovu

  • Zapne / vypne možnost používání těchto funkcí v programu (na nástrojové liště jsou tlačítka "zamlžena")

V některých programech lze přepínačem "Zachovávat výsledky" určit, jestli se při ukládání dat pro obnovení ukládají i spočtené výsledky, což pro větší úlohy trvá delší dobu. Pokud ukládání výsledků vypneme, bude při použití funkce "Zpět" nutno provést nový výpočet.

Dialogové okno "Možnosti" - záložka "Zadávání"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.