Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zadávání

V dialogovém okně "Možnosti", záložce "Zadávání" lze nastavit parametry "Mřížky" a funkcí "Zpět" a "Znovu".

Tato záložka je implementována pouze v programech 2D (MKP, Stabilita svahu, Sedání, Nosník aj.).

Mřížka (Grid)

  • Nastavení definuje počátek a velikost rastru mřížky ve směru x a z

Zobrazit mřížku

  • Zapne / vypne zobrazení mřížky na desktopu

Zarovnávat do mřížky

  • Zapne / vypne "chytání" masky myši zadávání na body mřížky (při posunu myší skáče kursor po nastaveném rastru mřížky - pokud chceme zadat bod mimo rastr, podržíme klávesu "CTRL")

Vodorovné pravítko

  • Zapne / vypne zobrazení vodorovného pravítka  se stupnicí vzdáleností na desktopu

Svislé pravítko

  • Zapne / vypne zobrazení svislého pravítka se stupnicí vzdáleností  na desktopu

Funkce Zpět a Znovu

  • Zapne / vypne možnost používání těchto funkcí v programu (na nástrojové liště jsou tlačítka "zamlžena")

V některých programech lze přepínačem "Zachovávat výsledky" určit, jestli se při ukládání dat pro obnovení ukládají i spočtené výsledky, což pro větší úlohy trvá delší dobu. Pokud ukládání výsledků vypneme, bude při použití funkce "Zpět" nutno provést nový výpočet.

Dialogové okno "Možnosti" - záložka "Zadávání"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.