0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení podle stupně bezpečnosti

Posouzení podle stupně bezpečnosti se volí v záložce "Piloty CPT", kde se zadává i požadovaný stupeň bezpečnosti na únosnost. Posouzení piloty je dáno vztahem:

kde:

Fs,d

-

zatížení piloty

SFb

-

stupeň bezpečnosti na únosnost

Fr,d

-

únosnost piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.