0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Svislá únosnost vrtané piloty v horninách

Výpočet uvažuje vrtanou betonovou pilotu opřenou o skalní horniny třídy R1, R2, respektive zahloubenou do hloubky 20 cm v těchto horninách.

O únosnosti piloty rozhoduje materiál piloty, kterého pevnost je zpravidla nižší, než pevnost skalní horniny.

kde:

As

-

plocha paty piloty

Fbd

-

návrhová pevnost betonu v tlaku

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.