0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Finální úpravy modelu pomocí nových sond

Správně vytvořený model podloží odpovídá nejen zadaným IG řezům a Zemním profilům, ale musí celkově splňovat naše představy o vývoji geologických vrstev.

Model nejlépe prověříme vytvořením dostatečného množství výstupních řezů, popřípadě zobrazením boků modelu.

Úpravy modelu lze nejlépe provádět zadáním nových sond do modelu a úpravou mocností vrstev v sondě. Na příkladu vidíme příliš tlustou "Vrstvu navážek" ve středu modelu.

Model před provedením korekce

Zadáme novou sondu a upravíme mocnosti vrstev tak, jak nám připadá správné.

Sonda před a po úpravě

Poté model vygenerujeme a posoudíme správnost úpravy.

Model po úpravě

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.