0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv koroze

Korozní úbytek tloušťky stěny ocelové trubky re [mm] (podle EN 14199)

Typ půdy

Požadovaná životnost mikropiloty [roky]

5

25

50

75

100

Zeminy v přírodním uložení

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

Zeminy v přírodním uložení kontaminované

0,15

0,75

1,50

2,25

3,00

Organické zeminy

0,20

1,00

1,75

2,50

3,25

Prosedavé zeminy

0,18

0,70

1.20

1,70

2,20

Speciální zeminy (obsahují rozpustné soli)

0,50

2,00

3.25

4,50

5,75

Pozn. Hodnoty korozního úbytku tloušťky ocelové výztuhy re jsou pro mezilehlé hodnoty životnosti interpolovány.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.