Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" můžeme navrhnout a posoudit vyztužení průřezů opěry - dimenzovaný průřez volíme v rozbalitelném seznamu. V tabulce jsou zobrazeny síly působící na opěru.

Nabídka průřezů, které lze posoudit, se liší podle zadaného zatěžovacího stavu (stavební, provozní).

Pro stavební a provozní stav jsou k dispozici tyto průřezy:

  • Posouzení dříku zdi
  • Posouzení v pracovní spáře - zadává se hloubka pracovní spáry od horního kraje konstrukce
  • Posouzení výstupku zdi

Pro provozní stav je dále možné posoudit:

  • Posouzení závěrné zídky
  • Posouzení křídlo - opěra - zadává se celoplošné přitížení terénu, výpočet je blíže popsán v sekci "Křídla"

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení.

Opěra je zatížena buď aktivním zemním tlakem, nebo tlakem v klidu v závislosti na zadání v rámu "Nastavení fáze", při výpočtu křídel pak aktivním zemním tlakem.

Postup stanovení vnitřních sil v jednotlivých průřezech je popsán v teoretické části nápovědy.

Dimenzování železobetonové resp. betonové konstrukce se provádí podle normy zadané v záložce "Materiály a normy". Posouzení podle ČSN 73 6206 "Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí" je popsáno zde.

V rámu lze provést více výpočtů pro různé průřezy. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.