Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Redi-Rock zeď

Redi-Rock zeď je balíček programů pro kompletní návrh a posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock Inc. (USA).

Balíček umožňuje jak výpočet tížných zdí z prefabrikovaných bloků Redi-Rock tak výpočet vyztužených náspů s geovýztuhami Mirafi. Balíček rovněž obsahuje plnou verzi programů Patky, Sedání
a Stabilita Svahu.

Základní návrh tížných zdí Redi-Rock je možný prostřednictvím volně stažitelného programu Redi-Rock Zeď Freeware.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet opěrných zdí tvořených bloky Redi-Rock a výztuhami Mirafi
 • databáze bloků a odskoků vytvořena společností Redi-Rock
 • posouzení Tížné zdi nebo Vyztuženého náspu
 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • posouzení fiktivní zdi na posunutí a překlopení
 • posouzení posunutí a překlopení libovolné části zdi (dimenzování)
 • posouzení únosnosti základové spáry
 • posouzení posunutí po výztuze
 • posouzení vnitřní stability
  • pro poddajné výztuhy
   • Standard – rovná smyková plocha
   • AASHTO – Extensible
   • FHWA NHI – 10 – 024
  • pro nepoddajné výztuhy
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 – 2004 Highway China Code
   • TB 10025 Railway China Code
   • BS 8006 - Coherent Gravity Method
 • posouzení celkové stability s kruhovou smykovou plochou (Bishop, Spencer) včetně optimalizace
 • generace rozmístění výztuh
 • různé typy svahů: prefabrikované bloky na líci vyztuženého náspu, jednoduchý násep nebo svah členěný lavičkami (včetně možnosti zadání krytu)
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost zadání více fází budování
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové)
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy, NCMA – SRW)

Další výhody

Výukové materiály

GEO5 2019

GEO5 2019

Co je nového v Edici 2019?

 • Zadání souřadnic S-JTSK, GPS stavby, zobrazení na Google Maps
 • Podpora BIM - Export do formátu IFC, LandXML
 • Import dat GeProDo (Stratigrafie)
 • Nové moduly Stratigrafie - Dokumentace a Řezy
 • Únosnost základů na základě presiometrických zkoušek (Patka CPT)

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď

GEO5 - Redi-Rock zeď - Ukázka výstupu z programu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Balíček obsahuje plné verze následujících programů:

 • Stabilita svahu – pro posouzení externí stability konstrukce
 • Patky – pro výpočet únosnosti základové půdy
 • Sedání - výpočet sednutí terénu od přitížení a změny HPV

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.