Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Redi-Rock zeď

Program je určen k návrhu a posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock Inc. (USA).Program umožňuje jak výpočet tížných zdí z prefabrikovaných bloků Redi-Rock tak výpočet vyztužených náspů s geovýztuhami Mirafi.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet opěrných zdí tvořených bloky Redi-Rock a výztuhami Mirafi
 • databáze bloků a odskoků vytvořena společností Redi-Rock
 • posouzení Tížné zdi nebo Vyztuženého náspu
 • Modelování celé zdi
 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • posouzení fiktivní zdi na posunutí a překlopení
 • posouzení posunutí a překlopení libovolné části zdi (dimenzování)
 • posouzení únosnosti základové spáry
 • posouzení posunutí po výztuze
 • posouzení vnitřní stability
  • pro poddajné výztuhy
   • Standard – rovná smyková plocha
   • AASHTO – Extensible
   • FHWA NHI – 10 – 024
  • pro nepoddajné výztuhy
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 – 2004 Highway China Code
   • TB 10025 Railway China Code
   • BS 8006 - Coherent Gravity Method
 • posouzení celkové stability s kruhovou smykovou plochou (Bishop, Spencer) včetně optimalizace
 • generace rozmístění výztuh
 • různé typy svahů: prefabrikované bloky na líci vyztuženého náspu, jednoduchý násep nebo svah členěný lavičkami (včetně možnosti zadání krytu)
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost zadání více fází budování
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové)
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy, NCMA – SRW)

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2022

GEO5 2022
 • Geotechnický BIM v programech GEO5
 • Nový typ modelování kotev
  (MKP)
 • Analýza únosnosti pilot podle německé normy EA-Pfähle
  (Pilota)
 • Únosnost pilot podle De Beerovy metody podle NBN EN1997-1 ANB
  (Pilota CPT)
 • Znázornění zatížení a pružin
  (Skupina pilot)
 • Slovenská a nizozemská lokalizace

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď

GEO5 - Redi-Rock zeď - Ukázka výstupu z programu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

 

Balíček obsahuje plné verze následujících programů:

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.