Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Redi-Rock zeď

Program je určen k návrhu a posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock Inc. (USA).Program umožňuje jak výpočet tížných zdí z prefabrikovaných bloků Redi-Rock tak výpočet vyztužených náspů s geovýztuhami Mirafi.

 

Balíček GEO5 Redi-Rock Wall nabízí více programů, které vám pomohou s kompletním designem. Nový program Stratigrafie umožňuje modelovat sesuv půdy s navrženou zdí a vypočítat objemy zemních prací. Programy Stabilita svahu, Patky a Prefabrikovaná zeď umožňují posouzení jakýchkoli dalších zdí či svahů.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet opěrných zdí tvořených bloky Redi-Rock a výztuhami Mirafi
 • databáze bloků a odskoků vytvořena společností Redi-Rock
 • posouzení Tížné zdi nebo Vyztuženého náspu
 • Modelování celé zdi
 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • posouzení fiktivní zdi na posunutí a překlopení
 • posouzení posunutí a překlopení libovolné části zdi (dimenzování)
 • posouzení únosnosti základové spáry
 • posouzení posunutí po výztuze
 • posouzení vnitřní stability
  • pro poddajné výztuhy
   • Standard – rovná smyková plocha
   • AASHTO – Extensible
   • FHWA NHI – 10 – 024
  • pro nepoddajné výztuhy
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 – 2004 Highway China Code
   • TB 10025 Railway China Code
   • BS 8006 - Coherent Gravity Method
 • posouzení celkové stability s kruhovou smykovou plochou (Bishop, Spencer) včetně optimalizace
 • generace rozmístění výztuh
 • různé typy svahů: prefabrikované bloky na líci vyztuženého náspu, jednoduchý násep nebo svah členěný lavičkami (včetně možnosti zadání krytu)
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost zadání více fází budování
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové)
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy, NCMA – SRW)

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2021

GEO5 2021
 • Nástroj Dodatky
  (ve všech programech)
 • Stratigrafie - Zemní práce
  (nový modul)
 • MKP – Zemětřesení
  (nový modul)
 • Import vrtů z ČGS
  (Stratigrafie)
 • Pažiny a převázky pažících konstrukcí
  (Pažení posudek)
 • Přitížení vodou nad terénem
  (Stabilita Svahu)

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď

GEO5 - Redi-Rock zeď - Ukázka výstupu z programu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

 

Balíček obsahuje plné verze následujících programů:

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.