Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Redi-Rock zeď

Program je určen k návrhu a posouzení prefabrikovaných opěrných zdí systému Redi-Rock Inc. (USA).

Program umožňuje jak výpočet tížných zdí z prefabrikovaných bloků Redi-Rock tak výpočet vyztužených náspů s geovýztuhami Mirafi.

Základní návrh tížných zdí Redi-Rock je možný prostřednictvím volně stažitelného programu Redi-Rock Zeď Freeware.

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet opěrných zdí tvořených bloky Redi-Rock a výztuhami Mirafi
 • databáze bloků a odskoků vytvořena společností Redi-Rock
 • posouzení Tížné zdi nebo Vyztuženého náspu
 • Modelování celé zdi
 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • posouzení fiktivní zdi na posunutí a překlopení
 • posouzení posunutí a překlopení libovolné části zdi (dimenzování)
 • posouzení únosnosti základové spáry
 • posouzení posunutí po výztuze
 • posouzení vnitřní stability
  • pro poddajné výztuhy
   • Standard – rovná smyková plocha
   • AASHTO – Extensible
   • FHWA NHI – 10 – 024
  • pro nepoddajné výztuhy
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 – 2004 Highway China Code
   • TB 10025 Railway China Code
   • BS 8006 - Coherent Gravity Method
 • posouzení celkové stability s kruhovou smykovou plochou (Bishop, Spencer) včetně optimalizace
 • generace rozmístění výztuh
 • různé typy svahů: prefabrikované bloky na líci vyztuženého náspu, jednoduchý násep nebo svah členěný lavičkami (včetně možnosti zadání krytu)
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost zadání více fází budování
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové)
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy, NCMA – SRW)

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2020

GEO5 2019
 • Popisky ve všech programech GEO5
 • Zjednodušení tvorby 3D modelu podloží (Stratigrafie)
 • Importované obrázky, fotografie a PDF v tisku dokumentantace zkoušek (Stratigrafie)
 • Třídění obsahu tabulek podle sloupců (Všechny programy)
 • Posouzení svahů zabezpečených pomocí ocelových sítí (Hřebíkovaný svah)
 • Modelování hřebů (MKP)

Ukázka výstupu z programu Redi-Rock zeď

GEO5 - Redi-Rock zeď - Ukázka výstupu z programu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

 

Balíček obsahuje plné verze následujících programů:

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.