Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

FIN EC

Dimenzační programy

Rychlé a snadné posouzení

Dimenzační programy jsou jednoduché aplikace, které slouží k rychlému posouzení jednotlivých konstrukčních prvků na účinky vnitřních sil. Silnou stránkou těchto programů je snadná ovladatelnost a přehledná výstupní dokumentace. Programy je možné používat buď jako samostatné programy nebo v návaznosti na MKP programy.

Široká paleta podporovaných materiálů

Dimenzační programy jsou dostupné pro všechny nejčastěji používané materiály nosných konstrukcí. Základními programy jsou Ocel, Beton a Dřevo. Tyto produkty slouží k běžnému posouzení dle základních návrhových norem pro příslušné konstrukce. Unikátním produktem je program Betonový výsek, který je určen pro komplexní posouzení vodorovných železobetonových konstrukcí včetně posouzení trhlin a průhybu.

Dimenzační programy lze využít též jako posuzovací moduly v programech pro výpočty vnitřních sil metodou MKP Fin 2D a Fin 3D. Díky variabilnímu importu vnitřních sil lze programy využívat i v návaznosti na jiné statické programy.

Posouzení požární odolnosti

Součástí je též sada dimenzačních programů pro posouzení požární odolnosti konstrukcí Ocel požár, Beton požár a Dřevo požár. Tyto programy je možné libovolně kombinovat se základními dimenzačními programy.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy FIN EC

Bez výpočetních omezení a zdarma.