0

FIN EC

Dimenzační programy

Rychlé a snadné posouzení

Dimenzační programy jsou jednoduché aplikace, které slouží k rychlému posouzení jednotlivých konstrukčních prvků na účinky vnitřních sil. Silnou stránkou těchto programů je snadná ovladatelnost a přehledná výstupní dokumentace. Programy je možné používat buď jako samostatné programy nebo v návaznosti na MKP programy.

Široká paleta podporovaných materiálů

Dimenzační programy jsou dostupné pro všechny nejčastěji používané materiály nosných konstrukcí. Základními programy jsou Ocel, Beton a Dřevo. Tyto produkty slouží k běžnému posouzení dle základních návrhových norem pro příslušné konstrukce. Unikátním produktem je program Betonový výsek, který je určen pro komplexní posouzení vodorovných železobetonových konstrukcí včetně posouzení trhlin a průhybu.

Dimenzační programy lze využít též jako posuzovací moduly v programech pro výpočty vnitřních sil metodou MKP Fin 2D a Fin 3D. Díky variabilnímu importu vnitřních sil lze programy využívat i v návaznosti na jiné statické programy.

Posouzení požární odolnosti

Součástí je též sada dimenzačních programů pro posouzení požární odolnosti konstrukcí Ocel požár, Beton požár a Dřevo požár. Tyto programy je možné libovolně kombinovat se základními dimenzačními programy.

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.