Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

FIN EC

Dimenzační programy

FIN EC rovněž obsahuje jednoduché programy pro snadné posouzení konstrukčních prvků, které lze použít i v návaznosti na programy Fin 2D/3D.

Dimenzační a posudkové programy

Dimenzační programy jsou jednoduché aplikace, které lze využít dvěma základními způsoby: Jako samostatné programy slouží pro snadné a rychlé posouzení konstrukčních prvků na účinky zadaných kombinací vnitřních sil. Využít je však lze též jako posuzovací moduly v programech pro výpočty vnitřních sil metodou MKP Fin 2D a Fin 3D.

Programy jsou tvořeny s ohledem na potřebu projektantů, proto obsahují podrobné popisy posouzení pro případnou kontrolu a bohaté možnosti tisku, jak přehledných jednostránkových dokumentů, tak podrobných výstupů, které dokumentují jednotlivé kroky posouzení.

Základními programy jsou Ocel, Beton a Dřevo. Tyto produkty slouží k běžnému posouzení dle základních návrhových norem pro příslušné konstrukce.

Součástí Fin EC je též sada dimenzačních programů pro posouzení požární odolnosti konstrukcí Ocel požár, Beton požár a Dřevo požár. Při napojení na výpočetní programy Fin 2D a Fin 3D lze dimenzační moduly libovolně kombinovat, případně posoudit celou konstrukci jak dle základního návrhu, tak s ohledem na požární odolnost.

Unikátním produktem je program Betonový výsek, který je určen pro komplexní posouzení vodorovných železobetonových konstrukcí včetně posouzení trhlin a průhybu. I tento program lze využít v návaznosti na programy Fin 2D a Fin 3D.

Do skupiny dimenzačních programů lze zařadit též program Zdivo, který provádí posouzení zděných stěn a pilířů.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.