Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení patky na protlačení

Průřez je namáhán zadanými momenty MEdx, MEdy a silou VEd, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vytváří kontrolní obvody ve vzdálenosti "a" 0,5d2d v případě nevyztuženého základu a 0,5d4d při použití smykové výztuže (d je efektivní výška patky).  Smyková výztuž je uvažována ve vzdálenosti menší než 2d od okraje sloupu. Kontrolní obvody jsou konstruovány v intervalech 0,25d.

V každém kontrolním obvodu je spočteno napětí od zatížení vEd pomocí postupu 6.4.3 (3),

únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c dle 6.4.4 (2)

a případně únosnost vyztuženého průřezu vRd,cs  dle 6.4.5 (1).

Dále je kontrolována únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu vRd,max dle 6.4.5 (3), která je závislá na rozměrech sloupu a tloušťce patky.

Pro vEd < vRd,c průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro vEd > vRd,c a vEd < vRd,max je nutné navrhnout smykovou výztuž.

Pro vEd > vRd,max nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Kontrolní průřez s nejhorším poměrem zatížení a únosnosti je považován za kritický a vyznačen v programu.

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ν, νmin - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.