0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení patky na protlačení

Průřez je namáhán zadanými momenty MEdx, MEdy a silou VEd, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vytváří kontrolní obvody ve vzdálenosti "a" 0,5d2d v případě nevyztuženého základu a 0,5d4d při použití smykové výztuže (d je efektivní výška patky).  Smyková výztuž je uvažována ve vzdálenosti menší než 2d od okraje sloupu. Kontrolní obvody jsou konstruovány v intervalech 0,25d.

V každém kontrolním obvodu je spočteno napětí od zatížení vEd pomocí postupu 6.4.3 (3),

únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c dle 6.4.4 (2)

a případně únosnost vyztuženého průřezu vRd,cs  dle 6.4.5 (1).

Dále je kontrolována únosnost tlakové diagonály na obvodu sloupu vRd,max dle 6.4.5 (3), která je závislá na rozměrech sloupu a tloušťce patky.

Pro vEd < vRd,c průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro vEd > vRd,c a vEd < vRd,max je nutné navrhnout smykovou výztuž.

Pro vEd > vRd,max nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Kontrolní průřez s nejhorším poměrem zatížení a únosnosti je považován za kritický a vyznačen v programu.

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ν, νmin - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.