Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení vyplavování zeminy podle čínských norem

Toto posouzení může být provedeno pro volnou i napjatou zvodeň.

Posouzení se provádí pomocí stupně bezpečnosti a je dáno vztahem:

kde:

SFp

-

požadovaný stupeň bezpečnosti proti vyplavování zeminy

ld

-

hloubka konstrukce v zemině

D1

-

hloubka dna výkopu od volné hladiny nebo horního ohraničení napjaté zvodně

γ´

-

objemová tíha nadlehčené zeminy

Δh

-

rozdíl hladiny uvnitř a vně stavební jámy

γw

-

objemová tíha vody

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.