Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry zemětřesení. Směry zadaných účinků zemětřesení jsou zobrazeny na desktopu.

Pokud nejsou koeficienty Kh a Kv získány měřením, lze je dopočítat postupem podle EN 1998-5.

Výpočet stability stavu s vlivem zemětřesení je popsán v teoretické části nápovědy "Vliv zemětřesení".

Rám "Zemětřesení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.