0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení podle mezních stavů

Posouzení podle mezních stavů se volí v záložce "Piloty CPT", včetně zadání součinitele redukce únosnosti piloty. Posouzení piloty pro první mezní stav je dáno vztahem:

kde:

Fs,d

-

výpočtové zatížení piloty

γt

-

součinitel redukce únosnosti piloty

Fr,d

-

výpočtová únosnost piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.