Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Stabilitní úlohy

GEO5 obsahuje několik programů pro výpočet stability svahů, skalních stěn, stability zdi a opěrných konstrukcí a nově budovaných náspů.

Programy na stabilitní výpočty

Základním programem pro výpočet stabilitních problémů je program Stabilita svahu. Umožňuje výpočet stability svahu s kruhovou i polygonální plochou s automatickou optimalizací smykové plochy. Spolupracuje se všemi programy na výpočty Pažených konstrukcí a Opěrných zdí. Umožňuje zavedení kotev, geovýztuh, přitížení
i modelování účinků zemětřesení.

Modul Stabilita svahu – Proudění umožňuje stanovení pórových tlaků ve svahu pomocí výpočtu ustáleného resp. neustáleného proudění metodou konečných prvků.

Pro výpočet nových náspů vyztužených geovýztuhami je určen program Vyztužené náspy, který obsahuje rozsáhlou databázi geovýztuh rozličných výrobců. Pro výpočet hřebíkovaných svahů (pasivní hřeby se stříkaným betonem na líci nebo ocelovou sítí) je program Hřebíkovaný svah.

Program Skalní svah je určen pro výpočet skalních stěn, a to jak s rovinnou nebo polygonální smykovou plochou, případně stabilitou horninového klínu.

Program Stabilizační pilota je určen k návrhu pilotových stěn, které stabilizují sesuv svahu resp. zpevňují svah.

Veškeré stabilitní úlohy lze také řešit pomocí metody konečných prvků (redukce c,fi) v program MKP.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.