Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Stabilitní úlohy

GEO5 obsahuje několik programů pro výpočet stability svahů, skalních stěn, stability zdi a opěrných konstrukcí a nově budovaných náspů.

Programy na stabilitní výpočty

Základním programem pro výpočet stabilitních problémů je program Stabilita svahu. Umožňuje výpočet stability svahu s kruhovou i polygonální plochou s automatickou optimalizací smykové plochy. Spolupracuje se všemi programy na výpočty Pažených konstrukcí a Opěrných zdí. Umožňuje zavedení kotev, geovýztuh, přitížení
i modelování účinků zemětřesení.

Pro výpočet nových náspů vyztužených geovýztuhami je určen program Vyztužené náspy, který obsahuje rozsáhlou databázi geovýztuh rozličných výrobců. Pro výpočet hřebíkovaných svahů (pasivní hřeby se stříkaným betonem na líci nebo ocelovou sítí) je program Hřebíkovaný svah.

Program Skalní svah je určen pro výpočet skalních stěn, a to jak s rovinnou nebo polygonální smykovou plochou, případně stabilitou horninového klínu.

Program Stabilizační pilota je určen k návrhu pilotových stěn, které stabilizují sesuv svahu resp. zpevňují svah.

Veškeré stabilitní úlohy lze také řešit pomocí metody konečných prvků (redukce c,fi) v program MKP. Hladinu podzemní vody v masívu lze vypočítat programem MKP-proudění a následně předat do programů Stabilita svahu nebo MKP pro posouzení stability.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.