0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Korekční součinitele pro beraněné piloty

Korekční součinitele pro patu ηb a plášť ηs lze pro beraněné piloty dopočítat nebo zadat v rámu "Geometrie".

Typ piloty

ηb [-]

ηs [-]

Beton nebo vyztužený beton

1,00

1,00

Ocelová trubka - otevřená

(0,30 m ≤ Db ≤ 1,60 m)

0,95.e-1,2Db

1,1.e-0,63Db

Ocelová trubka - uzavřená

(Db ≤ 0,80 m)

0,80

0,60

kde:

Db

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.