Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Korekční součinitele pro beraněné piloty

Korekční součinitele pro patu ηb a plášť ηs lze pro beraněné piloty dopočítat nebo zadat v rámu "Geometrie".

Typ piloty

ηb [-]

ηs [-]

Beton nebo vyztužený beton

1,00

1,00

Ocelová trubka - otevřená

(0,30 m ≤ Db ≤ 1,60 m)

0,95.e-1,2Db

1,1.e-0,63Db

Ocelová trubka - uzavřená

(Db ≤ 0,80 m)

0,80

0,60

kde:

Db

-

ekvivalentní průměr piloty v patě [m]

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.