Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Editace a odstranění rozhraní

Editace rozhraní

V seznamu tabulky nebo na desktopu se levým tlačítkem vybere rozhraní.

Poklepáním levého tlačítka myši na rozhraní nebo tlačítkem se zapne režim editace rozhraní. Editované rozhraní je zobrazeno modře a lze upravit jeho tvar.

Editace rozhraní

Zadávání ukončíme stisknutím tlačítka (s přidáním zadaného rozhraní do seznamu rozhraní), nebo tlačítkem (změny se neuloží).

Odstranění rozhraní

V seznamu tabulky nebo na desktopu se levým tlačítkem vybere rozhraní. Kliknutím pravého tlačítka myši na rozhraní (řádek tabulky) se zobrazí kontextová nabídka. Vybereme položku "Odstranit". Program označí rozhraní červeně. Po potvrzení uživatelem rozhraní smaže.

Odstranění rozhraní

Alternativně lze v tabulce vybrat rozhraní a stisknout tlačítko "Odstranit". Další postup je již shodný s výše popsaným postupem.

Odstranění rozhraní

Po editaci rozhraní je (stejně jako po přidání rozhraní) spuštěn automatický korektor zadávaného rozhraní, který zkontroluje tvar, popřípadě upraví koncové body.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.