Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rámy

Rám je trvale zobrazené okno v dolní části okna aplikace. Vzhled rámu se mění podle režimu zadávání dat úlohy na svislé ovládací liště "Režimy" a pomocí tlačítka na nástrojové liště "Ovládání kresby". Rám může obsahovat následující ovládací prvky: tabulku, rozbalitelný seznam, pole pro zadání dat (h1, h2....), a příkazová tlačítka.

Při výběru prvků z klávesnice používáme funkční klávesu "TABULÁTOR", kurzorové šipky pro pohyb ve vybraném prvku (např. rozbalitelný seznam). Výběr v zaškrtávacích políčkách se provádí mezerníkem. Při výběru myší používáme levé tlačítko.

Příkazová tlačítka pro zobrazení dialogových oken ("Přidat", "Přidat textově" a "Přidat graficky") lze ovládat pouze levým tlačítkem myši.

Pokud není okno dostatečně široké (nebo vysoké) aby se zobrazovaly všechny prvky rámu, lze pomocí tlačítek posouvat ve svislém či vodorovném směru.

Ovládací prvky rámu

Rám lze pomocí tlačítka v levém horním rohu minimalizovat. V tomto případě nahradí rám prostor pro vykreslování úlohy. Velikost (výšku) rámu lze měnit i pomocí myši stisknutím levého tlačítka a současným tažením za horní okraj rámu. V některých případech je výhodnější využít prostor rámu pro zvětšení kresby, a vzhledem k tomu, že program využívá systém aktivních kót a objektů, není třeba mít vždy rám zobrazený.

Zobrazení rámu do původního stavu provedeme stisknutím tlačítka v levém dolním rohu desktopu, na kterém je název rámu. Jestliže se minimalizuje rám například v režimu "Zeminy", zůstává zmenšen i po přepnutí do jiného režimu zadávání dat.

Ovládací prvky rámu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.