Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Opěra

Program je určen k návrhu a posouzení mostní opěry. Program umožňuje posoudit mostní opěru na překlopení, posunutí, únosnost základové půdy a nadimenzovat rozhodující průřezy (včetně křídel)
z prostého betonu, resp. železobetonu podle normy ČSN 73 6206 „Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí“.

  • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vlastnosti programu

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2022

GEO5 2022
  • Geotechnický BIM v programech GEO5
  • Nový typ modelování kotev
    (MKP)
  • Analýza únosnosti pilot podle německé normy EA-Pfähle
    (Pilota)
  • Únosnost pilot podle De Beerovy metody podle NBN EN1997-1 ANB
    (Pilota CPT)
  • Znázornění zatížení a pružin
    (Skupina pilot)
  • Slovenská a nizozemská lokalizace

Ukázka výstupu z programu Opěra

Opěra - Ukázka výstupu z programu Opěra

Výhody výstupního dokumentu GEO5

  • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
  • Hlavička s logem společnosti
  • Možnost přidat neomezeně obrázků
  • Základní úpravy obrázků
  • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

  • Stabilita svahu – pro posouzení externí stability konstrukce
  • Patky – pro výpočet únosnosti základové půdy
  • Skupina pilot – výpočet skupiny pilot
  • Pilota – posouzení a dimenzování osamělé piloty

Více o možnostech propojení programů GEO5.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.