Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Seznam veličin

V programu lze zobrazovat tyto plošné veličiny (hodnoty v masívu):

Seznam veličin zobrazovaných programem - základní veličiny:

Označení

Popis

Symbol

Jednotka GEO 5

Posunutí dZ

Posunutí ve směru osy Z

dz

[mm]

Posunutí dX

Posunutí ve směru osy X

dx

[mm]

Výslednice posunutí |d|

Výslednice posunutí

|d|

[mm]

Efektivní napětí σx, eff

Efektivní normálové napětí ve směru osy X

σx, eff

[kPa]

Efektivní napětí σz, eff

Efektivní normálové napětí ve směru osy Z

σz, eff

[kPa]

Obvodové napětí σθ, eff

Efektivní obvodové napětí ve směru θ

σθ, eff

[kPa]

Totální napětí σx, tot

Totální normálové napětí ve směru osy X

σx, tot

[kPa]

Totální napětí σz, tot

Totální normálové napětí ve směru osy Z

σz, tot

[kPa]

Obvodové napětí σθ, tot

Totální obvodové napětí ve směru θ

σθ, tot

[kPa]

Smykové napětí τxz

Smykové napětí v rovině XZ

τxz

[kPa]

Ekvivalentní deviatorické napětí J

Ekvivalentní deviatorické napětí

J

[kPa]

Celkový pórový tlak utot

Celkový pórový tlak

utot

[kPa]

Ekvivalentní deviatorické přetvoření Ed

Ekvivalentní deviatorické přetvoření

Ed

[%]

Plastické ekvivalentní deviatorické přetvoření Ed, pl

Plastické ekvivalentní deviatorické přetvoření

Ed, pl

[%]

Pórový tlak u

Pórový tlak

u

[kPa]

Rychlost proudění vw, x

Rychlost proudění ve směru osy X

vw, x

[m/den]

Rychlost proudění vw, z

Rychlost proudění ve směru osy Z

vw, z

[m/den]

Výslednice rychosti proudění |vw|

Výslednice rychosti proudění

|vw|

[m/den]

Stupeň nasycení S

Stupeň nasycení

S

[%]

Seznam veličin zobrazovaných programem - podrobné veličiny (zaškrtávací pole )

Označení

Popis

Symbol

Jednotka GEO 5

Střední efektivní napětí σm, eff

Střední efektivní napětí

σm, eff

[kPa]

Střední totální napětí σm, tot

Střední totální napětí

σm, tot

[kPa]

Ustálený pórový tlak uss

Ustálený pórový tlak

uss

[kPa]

Nedisipovaný pórový tlak uexc

Nedisipovaný pórový tlak

uexc

[kPa]

Objemové přetvoření εv

Objemové přetvoření

εv

[%]

Plastické objemové přetvoření εv, pl

Plastické objemové přetvoření

εv, pl

[%]

Celková hydraulická výška h

Celková hydraulická výška

h

[m]

Gradient celkové hydraulické výšky

Gradient celkové hydraulické výšky ve směru osy X

[-]

Gradient celkové hydraulické výšky

Gradient celkové hydraulické výšky ve směru osy Z

[-]

Výslednice gradientu celkové hydraulické výšky

Výslednice gradientu celkové hydraulické výšky

[-]

Proudový tlak pw, x

Proudový tlak ve směru osy X

pw, x

[kN/m3]

Proudový tlak pw, z

Proudový tlak ve směru osy Z

pw, z

[kN/m3]

Výslednice proudového tlaku |pw|

Výslednice proudového tlaku

|pw|

[kN/m3]

Relativní permeabilita Kr

Relativní permeabilita

Kr

[%]

Sání usucc

Sání

usucc

[kPa]

Efektivní hlavní napětí σ1, eff

Efektivní hlavní napětí ve směru osy 1

σ1, eff

[kPa]

Efektivní hlavní napětí σ2, eff

Efektivní hlavní napětí ve směru osy 2

σ2, eff

[kPa]

Efektivní hlavní napětí σ3, eff

Efektivní hlavní napětí ve směru osy 3

σ3, eff

[kPa]

Totální hlavní napětí σ1, tot

Totální hlavní napětí ve směru osy 1

σ1, tot

[kPa]

Totální hlavní napětí σ2, tot

Totální hlavní napětí ve směru osy 2

σ2, tot

[kPa]

Totální hlavní napětí σ3, tot

Totální hlavní napětí ve směru osy 3

σ3, tot

[kPa]

Přetvoření εx

Přetvoření ve směru osy X

εx

[%]

Přetvoření εz

Přetvoření ve směru osy Z

εz

[%]

Obvodové přetvoření εθ

Obvodové přetvoření

εθ

[%]

Smykové přetvoření γxz

Smykové přetvoření v rovině XZ

γxz

[%]

Plastické přetvoření εx, pl

Plastické přetvoření ve směru osy X

εx, pl

[%]

Plastické přetvoření εz, pl

Plastické přetvoření ve směru osy Z

εz, pl

[%]

Plastické obvodové přetvoření εθ, pl

Plastické obvodové přetvoření

εθ, pl

[%]

Plastické smykové přetvoření γxz, pl

Plastické smykové přetvoření v rovině XZ

γxz, pl

[%]

Hlavní přetvoření ε1

Hlavní přetvoření ve směru osy 1

ε1

[%]

Hlavní přetvoření ε2

Hlavní přetvoření ve smeru osy 2

ε2

[%]

Hlavní přetvoření ε2

Hlavní přetvoření ve směru osy 3

ε2

[%]

Hlavní plastické přetvoření ε1, pl

Hlavní plastické přetvoření ve směru osy 1

ε1, pl

[%]

Hlavní plastické přetvoření ε2, pl

Hlavní plastické přetvoření ve směru osy 2

ε2, pl

[%]

Hlavní plastické přetvoření ε3, pl

Hlavní plastické přetvoření ve směru osy 3

ε3, pl

[%]

Číslo pórovitosti e

Číslo pórovitosti

e

[-]

Mobilizovaná pevnost Rmob

Mobilizovaná pevnost

Rmob

[%]

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.