Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Seznam veličin

V programu lze zobrazovat tyto plošné veličiny (hodnoty v masívu):

Seznam veličin zobrazovaných programem - základní veličiny:

Označení

Popis

Veličina

Jednotka

Sednutí dZ

Deformace ve směru osy Z

dz

[mm]

Sednutí dX

Deformace ve směru osy X

dx

[mm]

SigmaZ, tot

Totální normálové napětí ve směru osy Z

σz.tot

[kPa]

SigmaZ, eff

Efektivní normálové napětí ve směru osy Z

σz.eff

[kPa]

Pórový tlak u

Pórový tlak

u

[kPa]

SigmaX, tot

Totální normálové napětí ve směru osy X

σx.tot

[kPa]

SigmaX, eff

Efektivní normálové napětí ve směru osy X

σx.eff

[kPa]

Tau X, Z

Smykové napětí

τxz

[kPa]

Epsiloneq.

Ekvivalentní poměrné přetvoření

εeq

[-]

Epsiloneq., pl.

Ekvivalentní poměrné plastické přetvoření

εeq,pl

[-]

Seznam veličin zobrazovaných programem - veličiny dostupně v režimu "Rozšířené možnosti programu":

Označení

Popis

Veličina

Jednotka

Epsilonvol.

Objemové poměrné přetvoření

εvol.

[-]

Sigmastř., tot.

Střední totální normálové napětí

σstř.tot

[kPa]

Sigmastř., eff.

Střední efektivní normálové napětí

σstř.eff

[kPa]

Sigmaeq.

Ekvivalentní deviátorové napětí

J

[kPa]

Epsilonvol., pl.

Objemové plastické poměrné přetvoření

εvol.pl

[-]

EpsilonX

Normálové poměrné přetvoření ve směru osy X

εx

[-]

EpsilonZ

Poměrné přetvoření ve směru osy Z

εz

[-]

GamaXZ

Poměrné smykové přetvoření v rovině XZ

γxz

Epsilon1, princ.

Maximální hlavní poměrné přetvoření

ε1.princ

[-]

Epsilon2, princ.

Střední hlavní poměrné přetvoření

ε2.princ

[-]

Epsilon3, princ.

Minimální hlavní poměrné přetvoření

ε3.princ

[-]

Sigma1, princ.

Maximální hlavní normálové

σ1.princ

[kPa]

Sigma2, princ.

Střední hlavní normálové

σ2.princ

[kPa]

Sigma3, princ.

Minimální hlavní normálové

σ3.princ

[kPa]

EpsilonX, pl.

Poměrné plastické přetvoření ve směru osy X

εx.pl

[-]

EpsilonZ, pl

Poměrné plastické přetvoření ve směru osy Z

εz.pl

[-]

GamaXZ, pl.

Poměrné plastické smykové přetvoření v rovině XZ

γxz.pl

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.