0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Negativní plášťové tření

V rámu "Negativní plášťové tření" se zadává sednutí okolního terénu a hloubka deformační zóny. Uvažování vlivu negativního plášťového tření je popsáno v teoretické části nápovědy.

Rám "Negativní plášťové tření"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.