Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy, úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Výpočet "Skupiny pilot" se odlišuje podle zvoleného typu podloží:

  • nesoudržná zemina: standardně se používají efektivní parametry smykové pevnosti zemin cef, φef.
  • soudržná zemina: v programu se zadává pouze hodnota totální soudržnosti zeminy cu, pomocí které se určí svislá únosnost skupiny pilot (resp. zemního hranolu).

Parametry zemin se odlišují podle zvoleného typu výpočtu a metody posouzení (rám "Nastavení", záložka "Skupina pilot").

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet Skupiny pilot".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.