0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy, úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Výpočet "Skupiny pilot" se odlišuje podle zvoleného typu podloží:

  • nesoudržná zemina: standardně se používají efektivní parametry smykové pevnosti zemin cef, φef.
  • soudržná zemina: v programu se zadává pouze hodnota totální soudržnosti zeminy cu, pomocí které se určí svislá únosnost skupiny pilot (resp. zemního hranolu).

Parametry zemin se odlišují podle zvoleného typu výpočtu a metody posouzení (rám "Nastavení", záložka "Skupina pilot").

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet Skupiny pilot".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.