Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stanovení síly v hřebu

Velikost aktivního zemního tlaku je snížena součinitelem kn. Doporučená (experimentálně zjištěná) hodnota kn = 0,85.

Stanovení sil v jednotlivých hřebech se provádí rozdělením spočteného zemního tlaku na jednotlivé etáže. Každý hřeb přenáší část aktivního tlaku, který působí na příslušnou etáž.

Stanovení sil v jednotlivých hřebících

Síla v hřebu se vypočte podle vzorce:

kde:

b

-

vzdálenost hřebů

α

-

sklon hřebů

kn

-

redukční součinitel aktivního tlaku

Ta,hor

-

aktivní zemní tlak působící na příslušnou etáž

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.