Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení - EN 1997

Při posouzení podle EN 1997 je podstatná volba příslušného "Návrhového přístupu" a "Dílčích součinitelů" výpočtu. Ve všech návrhových přístupech dochází k redukci sil a zatížení.

Počítá se hodnota využití Vu, která se srovnává se 100 %. Hodnota využití je přitom dána vztahem:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

V návrhovém přístupu 2 je vzdorující moment Mp stanoven z neredukovaných parametrů zemin, ale s vlivem redukce odporu na smykové ploše pomocí součinitele γRs.

V návrhovém přístupu 1 a návrhovém přístupu 3 se pro stanovení celkového odporu Mp redukují parametry zemin (úhel vnitřního tření, soudržnost).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.