Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení - EN 1997

Při posouzení podle EN 1997 je podstatná volba příslušného "Návrhového přístupu" a "Dílčích součinitelů" výpočtu. Ve všech návrhových přístupech dochází k redukci sil a zatížení.

Počítá se hodnota využití Vu, která se srovnává se 100 %. Hodnota využití je přitom dána vztahem:

kde:

Ma

-

sesouvající moment

Mp

-

vzdorující moment

V návrhovém přístupu 2 je vzdorující moment Mp stanoven z neredukovaných parametrů zemin, ale s vlivem redukce odporu na smykové ploše pomocí součinitele γRs.

V návrhovém přístupu 1 a návrhovém přístupu 3 se pro stanovení celkového odporu Mp redukují parametry zemin (úhel vnitřního tření, soudržnost).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.