Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

B1/VM4

Toto řešení vychází z NZ normy B1/VM4. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro φ = 0 a d/b ≤ 1:

pro φ = 0 a d/b > 1:

pro φ > 0:

pro d/b ≤ 1:

pro d/b > 1:

součinitele šikmosti zatížení:

pro φ = 0:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Lef:

pro φ > 0 a výslednice H ve směru Bef:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Literatura:

Acceptable Solutions and Verification Methods For New Zealand Building Code Clause B1 Structure, 1 December 2008

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.