0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení teplotou

Zatížení teplotou předpokládá lineární průběh teploty mezi oběma líci desky. Tento teplotní gradient vyvolává v desce momentové zatížení:

kde:

E

-

modul pružnosti

ν

-

Poissonovo číslo

h

-

tloušťka desky

α

-

součinitel teplotní roztažnosti

Δt

-

rozdíl teplot

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.