0

Program je určen k návrhu a posouzení plošných základů podle různých norem. Program provádí výpočet svislé a vodorovné únosnosti, sedání a natočení plošného základu a dimenzování nosné výztuže.

21 875 Kč Lokální licence
3 281 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Výpočet podle mnoha teorií (ČSN 73 1001, EC 7, PN, IS, Brinch–Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C)
 • Teorie výpočtu sednutí (Janbu, Soft soil, NEN-Buismann, Soft soil model, pomocí indexu a součinitele stlačitelnosti, sekundární sedání podle Laddeho)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • Posouzení podle EN 1997-1, LRFD, nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • Dimenzování železobetonových prvků podle ČSN 73 1201, EC 2, BS, PN, IS, ACI
 • Tvary patek: centrická, excentrická, kruhová, kruhová stupňovitá, centrická stupňovitá, excentrická stupňovitá a základový pas
 • Automatický návrh rozměrů základu
 • Obecně vrstevnaté prostředí
 • Zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • Libovolné množství zatěžovacích stavů
 • Modelování podzemní vody a nestlačitelného podloží
 • Možnost zadání štěrkopískového polštáře pod základem
 • Možnost zadání parametrů kontaktu mezi zeminou a základovou spárou
 • Výpočet základů na odvodněném, neodvodněném, resp. skalním podloží
 • Šikmý tvar upraveného terénu
 • Šikmá základová spára
 • Posouzení excentricity plošného základu v rámci obou mezních stavů
 • Obecný tvar napětí pod základem při šikmém ohybu
 • Možnost posouzení tažené patky (standardní postup, kuželová metoda, DL/T 5219-2005, BS EN 50341)
 • Výpočet sedání pomocí edometrického modulu zadaného edometrickou křivkou

Další výhody

21 875 Kč Lokální licence
3 281 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Ukázka výstupu z programu Patky

GEO5 Patky - Ukázka výstupního dokumentu

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

Typy řešených konstrukcí

Program GEO5 Patky umožňuje výpočet následujících typů plošného zakládání:

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.