Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programy TRUSS4 se poskytují formou nájmu.

Cenové podmínky (kompletní balíček):

Základní licence120 000 CZK/rok

Přídavná licence (další klíč k základní licenci)12 000 CZK/rok

Platby mohou být účtovány po 3, 6 nebo 12 měsících.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy TRUSS4