Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vyztužení

Rám "Vyztužení" obsahuje tabulku se seznamem geovýztuh a jejich geometrií.

Rám "Vyztužení"

Tlačítko "Generuj" otevírá dialogové okno "Generace", ve kterém lze nastavit automatické parametry vygenerování skupiny výztuh. Geovýztuhy mohou  být umístěny pouze ve spárách mezi bloky (zaškrtnutím volby "Uvažovat výztuhu"). Dále se zadává typ výztuhy, způsob uložení výztuhy (kontinuální nebo pásová), počáteční a koncový blok, po kolika blocích se výztuha opakuje, geometrie výztuhy (stejná délka výztuh nebo stejné zakončení výztuh). Zadaná vyztužení lze také editovat na desktopu pomocí aktivních kót, resp. aktivních objektů.

Tlačítko "Editovat" otevírá dialogové okno "Editace bloku", které umožňuje měnit typ výztuhy, její geometrii, popř. je-li výztuha mezi bloky uvažována. Tlačítko "Odstranit" odstraní všechny geovýztuhy.

Dialogové okno "Generace"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.