0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Export IFC (BIM)

Programy GEO5 podporují export dat do formátu IFC, který obecně slouží jako výměnná platforma dat mezi programy v oblasti informačního modelování (BIM).

Pokud program export umožňuje, je dostupný z menu "Soubor" / "Exportovat" / "Data do IFC souboru".

Export IFC

Jednotlivé moduly umožňují exportovat grafická data odpovídající konstrukcím ve 3D zobrazení. Další součástí exportu jsou negrafická data, která je možné tímto způsobem předat do programů třetích stran. Jako příklad je možné uvést export:

  • materiálových charakteristik konstrukce (beton, ocel, zdivo)
  • parametrů zemin (2D rozhraní, 1D profil, odpor na líci, …)
  • průřezových charakteristik pažených konstrukcí (piloty, štětovnice, podzemní stěny)
  • parametrů kotvicích prvků (kotvy, rozpěry, hřebíky)
  • vlastností mimo konstrukci (přitížení, voda, odpor na líci, zadané síly, …)
  • základních parametrů zkoušek a zemních profilů

Dále je možné definovat a exportovat uživatelská data IFC.

Před exportem je možné jednoduchou volbou určit, které informace budou ve finálním souboru IFC obsaženy:

Výběr dat k exportu

Výsledná struktura zobrazovaných dat závisí zcela na programu, do kterého se budou importovat. Z hlediska přehlednosti a funkčnosti je možné doporučit např. BIM Vision, Tekla BIMsight, Xbim Xplorer.

Příklad importované konstrukce do programu BIM vision

V dalším vývoji bude export upřesňován a doplňován podle praktické potřeby.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.