0

GEO5 software

Hlubinné zakládání

Výpočet osamělé piloty

Pro výpočet svislé a vodorovné únosnosti osamělé piloty je určen program Pilota. Výpočet může být proveden jako podle mnoha analytických metod, tak i numericky pružinovou metodou. Program dále počítá zatěžovací křivku piloty, ze které se určuje sednutí piloty. Do želozobetových pilot lze provést návrh podélné i smykové výztuže. Lze posuzovat i únosnost průřezu dřevěných a ocelových pilot.

Svislá únosnost a sednutí piloty mohou být stanoveny i přímo na základě výsledků polních zkoušek (CPT, SPT) v programu Pilota CPT.

GEO5 Software - Výpočet a posouzení osamělé piloty pružinovou nebo analytickou metodou.

Výpočet skupiny pilot

Pro výpočet skupiny pilot resp. mikropilot spojených tuhou deskou, je určen program Skupina pilot. Řešení může být provedeno jak analyticky pro soudržné i nesoudržné zeminy, tak i numericky pružinovou metodou. Při použití pružinové metody lze posoudit únosnosti jednotlivých pilot či mikropilot v programech Pilota a Mikropilota. Data jsou automaticky do obou programů přenesena.

Skupinu pilot lze také řešit přímo na základě polních zkoušek v programu Pilota CPT.

GEO5 Software - Výpočet a posouzení skupiny pilot analytickou, nebo numericky pružinovou metodou.

Výpočet mikropiloty

Pro výpočet mikropiloty namáhané osovou silou a momentem slouží program Mikropilota, kde lze ověřit svislou únosnost dříku i kořene. Program kontroluje i vzpěr a umožnuje pracovat s vlivem koroze.

GEO5 Software - Výpočet a posouzení mikropilot.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.