Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Hlubinné zakládání

GEO5 obsahuje několik programů pro výpočty pilotových základů. Vhodný program
je nutné zvolit jednak podle typu konstrukce, dále pak podle dostupných výsledků geotechnického průzkumu.

Programy na výpočty pilotových základů

Program Pilota je určen k posouzení svislé únosnosti tlačené i tažené piloty, sedání piloty a vodorovné únosnosti osamělé piloty. Umožňuje navrhnout a posoudit vyztužení piloty (armokoš).

Program Pilota CPT je určen k posouzení únosnosti a sedání osamělé piloty či skupiny pilot na základě výsledků statických penetračních zkoušek (CPT).

Program Skupina pilot je určen k výpočtu skupiny pilot s tuhou základovou deskou pomocí pružinové metody (MKP) nebo analytického řešení.

Program Mikropilota posuzuje trubní mikropiloty (mikropiloty tvořené ocelovou trubkou). Při výpočtu únosnosti mikropiloty se posuzuje kořenová část (kořen) a vlastní dřík mikropiloty.

Některé úlohy (např. Osamělá pilota) lze také řešit metodou konečných prvků programem MKP s využitím osové symetrie.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.