Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitele pro zeď

Výpočet se provádí pro dva soubory zatížení:

  • Kombinace A - generuje nejvyšší hodnotu napětí pod konstrukci
  • Kombinace B - generuje nejhorší stav pro posunutí konstrukce

Program aplikuje následující součinitele:

Součinitele parametrů zemin:

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

fms

1,00

Součinitel redukce efektivní soudržnosti

fms

1,60

Součinitel redukce neodvodněné smykové pevnosti

fms

1,00

Součinitele redukce odporu:

Součinitel redukce odporu na posunutí

fs

1,20

Součinitel redukce odporu základové půdy

fms

1,35

Součinitel redukce na vytržení geovýztuhy

fp

1,30

Součinitel redukce na posunutí po geovýztuze

fs

1,30

Součinitele zatížení

Kombinace A

Kombinace B

Stálé zatížení - konstrukce

ffs

1,50

1,00

Stálé zatížení - aktivní zemní tlak

ffs

1,50

1,50

Stálé zatížení - na povrchu bloku

fs

1,50

1,00

Stálé zatížení - za blokem

fs

1,50

1,50

Proměnné zatížení - na povrchu bloku

fq

1,50

0,00

Proměnné zatížení - za blokem

fq

1,50

1,50

Zatížení působící příznivě

f

1,00

1,00

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.