Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tvorba zemních profilů

Reálné vrty jsou tvořené mnoha vrstvami - geotechnik však pracuje se zjednodušeným modelem. K tomu jsou určeny geotechnické typy. V programu Stratigrafie se zadávají vrty přesně, k jejich zjednodušení dochází při tvorbě zemních profilů, které představují geotechnický model.

Na obrázku vidíme zemní vrt a CPT se zakreslenou představou geotechnického modelu.

Geologický profil se zkouškami

Zadáme do oblastí zeminy resp. geotechnické typy a vygenerujeme řez.

Přiřazení zemin do oblastí

Při editaci zemních profilů stisknutím tlačítka "Převezmi profil z IG řezu" zemní profil vytvoříme.

Okno pro editaci zemního profilu

Vytvořené zemní profily umožňují lepší generaci dalších IG řezů, modelu podloží a tvorbu dokumentace geotechnického modelu.

Vytvořené zemní profily

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.