0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tvorba zemních profilů

Reálné vrty jsou tvořené mnoha vrstvami - geotechnik však pracuje se zjednodušeným modelem. K tomu jsou určeny geotechnické typy. V programu Stratigrafie se zadávají vrty přesně, k jejich zjednodušení dochází při tvorbě zemních profilů, které představují geotechnický model.

Na obrázku vidíme zemní vrt a CPT se zakreslenou představou geotechnického modelu.

Geologický profil se zkouškami

Zadáme do oblastí zeminy resp. geotechnické typy a vygenerujeme řez.

Přiřazení zemin do oblastí

Při editaci zemních profilů stisknutím tlačítka "Převezmi profil z IG řezu" zemní profil vytvoříme.

Okno pro editaci zemního profilu

Vytvořené zemní profily umožňují lepší generaci dalších IG řezů, modelu podloží a tvorbu dokumentace geotechnického modelu.

Vytvořené zemní profily

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.