0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zkoušky CPT

Rám "Zkoušky CPT" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zkoušek statické penetrace (CPT).

Rám "Zkoušky CPT"

Pro metodu NBN EN1997-1 ANB se zadává průměr a typ kužele.

Pro vrstvy zemin tvořené terciérními jíly je výsledný odpor na hrotu redukován součinitelem γqc = 1,3 pro mechanické kužely typu M1 a M2, resp. součinitelem γqc = 1,15 pro mechanický kužel typu M4.

Výsledky zkoušek CPT mohou být importovány ve formátech GEF (*.gef),CPT (*.cpt), AGS (*.ags), SPE (*.spe), GRU (*.GRU), či jako obecná tabulková data (*.xlsx, *.csv, *.ods,*.txt).

Zkoušky CPT lze přenášet v rámci programů "PilotaCPT", "PatkyCPT" a "Stratigrafie" pomocí "Geoschránky".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.