Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zkoušky CPT

Rám "Zkoušky CPT" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zkoušek statické penetrace (CPT).

Rám "Zkoušky CPT"

Pro metodu NBN EN1997-1 ANB se zadává průměr a typ kužele.

Pro vrstvy zemin tvořené terciérními jíly je výsledný odpor na hrotu redukován součinitelem γqc = 1,3 pro mechanické kužely typu M1 a M2, resp. součinitelem γqc = 1,15 pro mechanický kužel typu M4.

Výsledky zkoušek CPT mohou být importovány ve formátech GEF (*.gef),CPT (*.cpt), AGS (*.ags), SPE (*.spe), GRU (*.GRU), či jako obecná tabulková data (*.xlsx, *.csv, *.ods,*.txt).

Zkoušky CPT lze přenášet v rámci programů "PilotaCPT", "PatkyCPT" a "Stratigrafie" pomocí "Geoschránky".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.