0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Sondy

Sondy jsou (vždy svislé) profily, které charakterizují geologický profil v daném bodě.

Sondy mohou mít (podle způsobu vzniku) různý status:

  • Původní sonda - vzniká automaticky ze Zemních profilů. Původní sondy nelze smazat - vždy se obnoví podle příslušného zemního profilu.
  • Změněná sonda - vzniká editací Původní sondy
  • Nová sonda vzniká zadáním pomocí tlačítek "Přidat graficky", "Přidat textově". Používá se především na finální úpravy modelu.

Jedna ze sond je vždy určena jako řídící sonda, která určuje počet a pořadí vrstev zemin ve vytvářeném geologickém modelu. Vrstvy řídící sondy jsou zobrazeny v tabulce vrstev.

Při modelování pomocí geologických řezů lze model vytvořit bez zapojení ostatních sond pouze s jedinou aktivní řídící sondou.

Sondy obsažené v IG řezech jsou zohledněny již ve vytvořených rozhraních - jsou popsány jako "nekompatibilní, v IG řezu".

Sondy, které nejsou součástí IG řezů a nejsou kompatibilní, jsou popsány jako "nekompatibilní" červeným písmem - tyto sondy by měly být upraveny na kompatibilní a zapojeny tak do výpočtu.

Při generování modelu podloží pouze ze sond je nutné jednotlivé sondy upravit tak, aby byly kompatibilní s řídící sondou. Nekompatibilní sondy jsou popsány jako "nekompatibilní" červeným písmem a nejsou zahrnuty do vytvářeného modelu.

Model je generován pouze z aktivních sond. Aktivní sonda musí být vždy kompatibilní s řídící sondou.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.