Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vzhled stránky

Dialogové okno umožňuje nastavit parametry vzhledu stránky (formát papíru, orientaci tisku a okraje).

Tlačítko "Výchozí", volba "Uložit nastavení jako výchozí", nastaví zadané vlastnosti stránky jako výchozí pro nově vytvořená data. Výchozí nastavení je společné pro všechny programy GEO. Různí uživatelé počítače mohou mít různá nastavení. Volba "Převzít výchozí nastavení" umožní převzít výchozí nastavení programů GEO do jakékoliv načtené úlohy, která měla původně toto nastavení odlišné.

Dialogové okno "Vzhled stránky"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.