Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitelé únosnosti piloty

Doporučené rozsahy hodnot součinitelů únosnosti paty piloty Np a součinitele β jsou uvedeny v následující tabulce. Součinitel β se většinou pohybuje v daném rozsahu, málokdy může přesáhnout hodnotu 1,0.

Rozsah součinitelů Np a β (podle Felenia 1991)

Typ zeminy

φef

Np

β

Jíl

25 - 30

3 - 30

0,23 - 0,40

Silt

28 - 34

20 - 40

0,27 - 0,50

Písek

32 - 40

30 - 150

0,30 - 0,60

Štěrk

35 - 45

60 - 300

0,35 - 0,80

Literatura:

Fellenius, B.H.: Foundation Engineering Handbook, Editor H.S. Fang, Van Nostrand Reinhold Publisher, New York, 1991, 511 - 536.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.