Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Únosnost paty piloty

Únosnost paty piloty v nesoudržných zeminách je dána vztahem:

kde:

qb

-

odpor v patě piloty

Ab

-

plocha paty piloty

Pro soudržné zeminy platí následující vztah:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy v patě piloty

Ab

-

plocha paty piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.