0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost paty piloty

Únosnost paty piloty v nesoudržných zeminách je dána vztahem:

kde:

qb

-

odpor v patě piloty

Ab

-

plocha paty piloty

Pro soudržné zeminy platí následující vztah:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy v patě piloty

Ab

-

plocha paty piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.