Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stabilitní výpočty

V záložce se zadávají parametry pro stabilitní výpočty:

  • Výpočet zemětřesení (Standard, GB 50111-2006, NB 35047-2015, GB 50330-2013, JTG B02-2013)
  • Metodika posouzení (stupeň bezpečnosti, mezní stavy, výpočet podle EN 1997, výpočet podle LRFD, výpočet podle čínských norem)
  • Návrhové situace se zadávají pro všechny metodiky posouzení
  • Tlačítka "Metody výpočtu pro polygonální smykovou plochu" a "Metody výpočtu pro kruhovou smykovou plochu" otevírají dialogová okna, ve kterých lze zvolit metody, podle kterých bude proveden výpočet. Program umožňuje počítat pro zvolenou smykovou plochu (polygonální, kruhovou) využití pro všechny metody, některé jsou ale velmi exotické a známé pouze v zemích vzniku. Z tohoto důvodu lze metody, které uživatele nezajímají vypnout.

Dialogové okno "Metody výpočtu pro polygonální smykovou plochu" - výběr metod výpočtu

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Stabilitní výpočty"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.