Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Uložení výztuhy

Uložení výztuhy se v programu uvažuje jako pevné nebo volné.

Pokud dojde u svahu s výztuhou k sesuvu, nastává jedno z možných porušení výztuhy podle následujících obrázků.

Je-li výztuha na svém začátku před smykovou plochou pevně ukotvena (například upevněním v obkladní konstrukci), zabrání se porušení typu 3 - vytržení výztuhy před smykovou plochou. Porušení typu 1 a 2 se ve výpočtu posuzuje vždy, porušení typu 3 pouze u výztuh, které mají uložení volné, jež tento typ porušení umožňuje.

Dialogové okno "Nová výztuha" - zadání uložení výztuhy

Přetržení výztuhy - porušení typu 1

Vytržení výztuhy ze zeminy za smykovou plochou - porušení typu 2

Vytržení výztuhy ze zeminy před smykovou plochou - porušení typu 3

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.