0

Program je určen pro výpočet základové, resp. stropní desky obecného tvaru metodou konečných prvků.

43 750 Kč Lokální licence
6 563 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Automatický generátor sítí s možností zahuštění kolem bodů, resp. linií
 • Možnost modelování desky na pilotách
 • Zadání bodových a liniových podpor (pevné, pružné)
 • Winkler–Pasternakův model podloží s možností dopočtu konstant C1, C2 z přetvárných charakteristik zemin
 • Jednoduché zadání nosníkových prvků pomocí rozměrů průřezu
 • Silové a deformační zatížení
 • Libovolné množství zatěžovacích stavů
 • Libovolné množství zatěžovacích stavů a kombinací
 • Automatický generátor kombinací zatížení (obecný, resp. EN 1990)
 • Výpočet požadovaných ploch výztuže pro posouzení na ohyb a smyk (dimenzování)
 • DWG, DXF import a export

Další výhody

43 750 Kč Lokální licence
6 563 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Ukázka výstupu z programu Deska

GEO5 Deska - Ukázka výstupu z programu Deska

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

Typy řešených konstrukcí

Programem GEO5 Deska lze provést výpočet základové desky na podloží, resp. stropní desky obecného tvaru.

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.