0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spektrum pružné odezvy - EN 1998-1

EN 1998-1 uvažuje spektrum pružné odezvy jako základní způsob reprezentace seismického zatížení. Tvar spektra pružné odezvy je v normě definován na základě parametrů ag, TB, TC, TD, S a ξ. Návrhové zrychlení ag lze odvodit z map seizmických oblastí. Součinitel poměrného útlumu ξ určuje tlumení kmitání v zemině či hornině. Jeho hodnota je typicky uvažována 5%. Hodnoty zbývajících čtyřech parametrů norma udává na základě typu podloží a typu požadovaného spektra (1 nebo 2).

Hodnoty parametrů popisujících spektrum vodorovné pružné odezvy typu 1 dle EN 1998-1

Typ základové půdy:

S

TB [s]

TC [s]

TD [s]

A

1,00

0,15

0,40

2,00

B

1,20

0,15

0,50

2,00

C

1,15

0,20

0,60

2,00

D

1,35

0,20

0,80

2,00

E

1,40

0,15

0,50

2,00

Hodnoty parametrů popisujících spektrum vodorovné pružné odezvy typu 2 dle EN 1998-1

Typ základové půdy:

S

TB [s]

TC [s]

TD [s]

A

1,00

0,05

0,25

1,20

B

1,35

0,05

0,25

1,20

C

1,50

0,10

0,25

1,20

D

1,80

0,10

0,30

1,20

E

1,60

0,05

0,25

1,20

Hodnoty parametrů popisujících spektrum svislé pružné odezvy dle EN 1998-1

Spektrum

avg/ag

TB [s]

TC [s]

TD [s]

Typ 1

0,90

0,05

0,15

1,00

Typ 2

0,45

0,05

0,15

1,00

Literatura:

EN 1998-1: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, (2006).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.