Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Spektrum pružné odezvy - EN 1998-1

EN 1998-1 uvažuje spektrum pružné odezvy jako základní způsob reprezentace seismického zatížení. Tvar spektra pružné odezvy je v normě definován na základě parametrů ag, TB, TC, TD, S a ξ. Návrhové zrychlení ag lze odvodit z map seizmických oblastí. Součinitel poměrného útlumu ξ určuje tlumení kmitání v zemině či hornině. Jeho hodnota je typicky uvažována 5%. Hodnoty zbývajících čtyřech parametrů norma udává na základě typu podloží a typu požadovaného spektra (1 nebo 2).

Hodnoty parametrů popisujících spektrum vodorovné pružné odezvy typu 1 dle EN 1998-1

Typ základové půdy:

S

TB [s]

TC [s]

TD [s]

A

1,00

0,15

0,40

2,00

B

1,20

0,15

0,50

2,00

C

1,15

0,20

0,60

2,00

D

1,35

0,20

0,80

2,00

E

1,40

0,15

0,50

2,00

Hodnoty parametrů popisujících spektrum vodorovné pružné odezvy typu 2 dle EN 1998-1

Typ základové půdy:

S

TB [s]

TC [s]

TD [s]

A

1,00

0,05

0,25

1,20

B

1,35

0,05

0,25

1,20

C

1,50

0,10

0,25

1,20

D

1,80

0,10

0,30

1,20

E

1,60

0,05

0,25

1,20

Hodnoty parametrů popisujících spektrum svislé pružné odezvy dle EN 1998-1

Spektrum

avg/ag

TB [s]

TC [s]

TD [s]

Typ 1

0,90

0,05

0,15

1,00

Typ 2

0,45

0,05

0,15

1,00

Literatura:

EN 1998-1: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, (2006).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.