0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Plášťové tření kořene mikropiloty

Orientační hodnoty mezního plášťového tření (doporučení autorů programu)

Zemina

Plášťové tření [kPa]

jíl měkký

40 - 60

jíl tuhý

65 - 85

jíl pevný

130 - 170

písek přirozeně vlhký, kyprý

110 - 150

písek přirozeně vlhký, středně ulehlý

140 - 180

písek přirozeně vlhký, ulehlý

170 - 230

písek zvodnělý, kyprý

80 - 130

písek zvodnělý, středně ulehlý

120 - 160

písek zvodnělý, ulehlý

160 - 200

jíl písčitý, měkký

50 - 70

jíl písčitý, tuhý

75 - 95

jíl písčitý, pevný

125 - 165

písek jílovitý, vlhký, kyprý

90 - 135

písek jílovitý, vlhký, středně ulehlý

135 - 165

písek jílovitý, vlhký, ulehlý

150 - 170

písek jílovitý, zvodnělý, kyprý

80 - 105

písek jílovitý, zvodnělý, středně ulehlý

90 - 130

písek jílovitý, zvodnělý, ulehlý

115 - 155

Hodnoty mezního plášťového tření podle DIN 4128

Zemina

Průměrné mezní plášťové tření

tlačené piloty [kPa]

tažené piloty

[kPa]

středně až hrubozrnný písek

200

100

písek a štěrkopísek

150

80

soudržné zeminy

100

50

Hodnoty plášťového tření podle ČSN 73 1004

Druh základové půdy

počet injekt.

konečný inj.tlak [MPa]

plášť. tření

[kPa]

skalní horniny R1-R4

0

-

650 - 1100

poloskalní horniny R5, R6

0 - 1

0,5 - 3,0

500 - 700

štěrky písčité

1 - 2

1,0 - 2,0

170 - 250

štěrky jílovité

1 - 2

2,0 - 4,0

170

písky

2 - 3

1,5 - 4,0

120 - 170

jemnozrnné zeminy - tvrdé

1 - 3

1,5 - 3,0

100 - 160

jemnozrnné zeminy - pevné

2 - 3

1,0 - 2,5

80 - 100

jemnozrnné zeminy - tuhé

3 - (4)

0,5 - 2,0

60 - 80

Doporučené parametry kořenů kotev (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)

Typ uložení mikropiloty v hlavě

konečný inj.tlak [MPa]

počet injekt.

průměr kořene [mm]

délka ksořene [m]

plášť. tření

[kPa]

skalní horniny

-

0

120

5 - 3

1000 - 1600

poloskalní horniny

0,5 - 3,0

0 - 1

120 - 220

7 - 3

300 - 1000

štěrk. injektovatelné zeminy

1,0

1 - 2

250 - 400

7 - 5

250 - 320

štěrk. neinjektovatelné zeminy

2,0 - 4,0

1 - 2

280 - 350

7 - 5

230

středně a jemnozrnné písky

1,5 - 4,0

2 - 3

220 - 350

12 - 7

150 - 180

soudržné tvrdé a pevné zeminy

1,5 - 3,0

1 - 3

200 - 280

17 - 8

130 - 190

soudrž. pevné až tuhoplastické zem.

1,0 - 2,5

2 - 3

150 - 400

20 - 9

100 - 130

soudržné měkkoplastické zeminy

0,5 - 2,0

3 - 4

300 - 450

27 - 13,5

50 - 70

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.